Hydraulické ventily pre multikonektor príslušenstva

Do okruhu multi konektoru prídavného zariadenia je možné zapojiť rôzne hydraulické ventily s rôznymi funkciami.

Delič prietoku

Delič prietoku redukuje prietok oleja z nakladača do prídavného zariadenia o 50%. Znamená to, že rýchlosť pohybu zariadenia je o 50% nižšia, čo môže byť užitočné pre zariadenia, ktoré pracujú pri nižšej rýchlosti pohybu (otáčania).

Kód: A421684

Dvojitý spätný ventil

Dvojitý spätný ventil je uzamykací ventil, ktorý istí hydraulické funkcie prídavného zariadenia (uzamkne pohyb hydraulických valcov zariadenia) v obidvoch smeroch, keď zariadenie nie je v činnosti. Používa sa pri manipulácii s predmetmi, ktoré sa nesmú poškodiť, napríklad s kamennými obrubníkmi pomocou drapáka na drevo. Spätný ventil zabezpečí, že sa drapák samočinne neotvorí.

2-cestný nastaviteľný poistný ventil tlaku

Poistný ventil tlaku prepustí do odpadu nadmerný tlak spôsobený nesprávnym použitím, alebo preťažením zariadenia. Otvárací tlak ventilu je možné nastaviť. Ventil je funkčný v obidvoch smeroch – pre tlak prichádzajúci z nakladača aj pre tlak prichádzajúci z prídavného zariadenia. V tejto súprave je aj  tretia vetva (tlak/odpad) s ventilom, čo umožňuje prácu so zariadením, ktoré je vybavené hydraulickými valcami.

Kód: A422104

Manometre

Na A422104 2-cestný nastaviteľný poistný ventil môžu byť pripojené manometre. Pomocou manometrov je možné kontrolovať tlak v obidvoch okruhoch prídavného zariadenia.

Kód: A422475

Kompatibilita

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné