Adaptéry na montáž zariadení určených pre I. sériu 200 na II. sériu 200 a opačne

Dostupné sú štyri rôzne upínacie adaptéry medzi štandardnou upínacou doskou Avant (použitá na II. sérii 200, vyrábanej od 2016) a I. sériou 200 (vyrábaná 2003 do 2015):

 

Prípad 1: Na nakladač I. série 200 (model 216/218/220) treba agregovať prídavné zariadenie so štandardnou upínacou doskou. K dispozícii sú dve možnosti:

1. Adaptér A33126, ktorý sa priskrutkuje na štandardnú upínaciu dosku Avant (má sivú farbu)

2. Adaptér A36826, ktorý sa na štandardnú upínaciu dosku Avant pripevní s vratnými kolíkmi, rovnakými ako na upínacej doske nakladača. Upínacia doska I. série 200 sa privarí na druhú stranu adaptéru (má zelenú farbu). Táto možnosť je výhodná vtedy, keď má klient viacero zariadení so štandardnou upínacou doskou a nechce skrutkovať sivý adaptér A33126 na všetky zariadenia, alebo vtedy, ak sa menia prídavné zariadenia častejšie.

Pre pripojenie hydraulických hadíc prídavných zariadení určených na nakladače I. série 200 je potrebné mať spojovaciu sadu A416760. Táto sada obsahuje 3 rýchlospojky s ochrannými viečkami a držiak hadíc na prídavnom zariadení.

Prípad 2: Na Avant II. série 200 (alebo na iný model so štandardnou upínacou doskou) treba agregovať prídavné zariadenie s upínacou doskou I. série 200. K dispozícii sú opäť dve možnosti:

1. Adaptér A36825, ktorý sa priskrutkuje na zariadenie I. série 200 (sivý adaptér)

2. Adaptér A35590, ktorý sa namontuje na zariadenie I. série 200 pomocou rýchloupínacieho čapu, podobne ako upínacia doska zariadení I. série 200. Štandardná upínacia doska Avant sa prizvára na druhú stranu (zelený adaptér). Adaptér môže byť užitočný v prípadoch, že je viacero zariadení I. série 200 a majiteľ nechce montovať adaptér A36825 na všetky, alebo ak je nutné často meniť prídavné zariadenia.
Adaptér A419705 na pripojenie hydraulických hadíc, na multiconnector nakladača k zariadeniam I. série 200 s jednoduchými koncovkami.

A412129 predĺženie hadíc, sada 3 ks, L=800 mm

* Pre tie prídavné zariadenia I. série 200, ktoré si vyžadujú dhšie hadice v prípade, že sa montujú na nakladače II. série 200. Napr. lyžica so svýšeným vyklápaním, minipodkop, drapák, vŕtacia jednotka, kosačka, kosačka so zberom, ….

A46529 Weld-on adapter plate with 200 series 1 attachment bracket

Kompatibilita

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné