Univerzálna lyžica

Univerzálna lyžica

Veľkoobjemová lyžica na ľahký materiál

Veľkoobjemová lyžica na ľahký materiál

Kombinovaná lyžica 4 v 1

Kombinovaná lyžica 4 v 1

Výklopná lyžica

Výklopná lyžica

Lyžica s pridržiavacím drapákom

Lyžica s pridržiavacím drapákom

Demoličná lyžica s pridržiavacím drapákom

Demoličná lyžica s pridržiavacím drapákom

Drapák na korene

Drapák na korene

Paletizačné vidly

Paletizačné vidly

Výklopná lyžica na odpad

Výklopná lyžica na odpad

Žeriavové rameno

Žeriavové rameno