Uhlová radlica 1400

Vybavená s hydraulickým natáčaním radlice. Uhlová radlica Avant je ideálne prídavné zariadenie na odhŕňanie snehu, posúvanie zeminy a na podobné práce kde materiál musí byť odhrnutý rýchlo. Vďaka novému spôsobu zahnutia radlice oproti pôvodnému modelu, odhŕňa vynovený model 1400 materiály efektívnejšie do strany.

Výška radlice je rovnaká ako pred tým, rovnako ako rozšírenie a spodné ostrie. Pružinový a hydraulický otáčací mechanizmus, ktoré chránia radlicu a aj obsluhu v prípade, že radlica narazí na prekážku sú štandardnou výbavou. Pružinový systém je vynovený a je vybavený jednou samostatnou pružinou.

  • Úsporná uhlová radlica, ktorá je perfektne vhodná na odhŕňanie snehu
  • Pružinový istiaci mechanizmus pre vyššiu bezpečnosť
  • Dva pevné plazy v štandardnej výbave – znižujú opotrebenie radlice a zlepšujú jej manévrovateľnosť
  • Ostrie na drvenie ľadu, aj gumenný brit sú voliteľná výbava

Technické údaje

Šírka radlice Uhol natáčania Hmotnosť Výška radlice Produktové číslo
1400 mm +/- 30° 125 kg 380 mm A36649

Voliteľná výbava

Gumenný ochranný brit 1400 mm A32383
Spodné ostrie na drvenie ľadu 1400 mm A32315
Rozšírenie 2 x 180 mm * A36651
Gumenný ochranný brit 180 mm na rozšírenie A48870
Spodné ostrie na drvenie ľadu 180 mm na rozšírenie A413823
Stopper plates, kit ** A443915

*) Môže byť nasadené priamo alebo v pozícii na zhŕňanie.

**) Locking of blade’s spring release

Kompatibilita

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné