Samovyrovnávanie ramena, hydraulické

Systém samovyrovnávania udržuje polohu prídavného zariadenia voči podložke stále v rovnakej pozícii, odhliadnuc od polohy ramena. Samovyrovnávanie je deaktivované v prípade, že sa zapne plávajúca poloha ramena.

Kompatibilita

Model 220 225 423 520 523 523 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné