S30 Cepová kosačka upnutá na hydraulicky výsuvnom bočnom ramene

Na hydraulicky ovládané bočné rameno s rýchloupínacím systémom S30 sa dajú napojiť prídavné zariadenia s rýchloupínacou konzolou S30. Napr. cepová kosačka/mulčovač 1200 mm. Umožňuje pohyb kosačky na pravej strane nakladača. Bočné rameno je vybavené teleskopom a naklápacím mechanizmom, čo umožňuje ľahkú prácu aj na strmých povrchoch.

Teleskop sa vysúva hydraulicky až do 1m čo znamená, že dosah mulčovača je až 2,9 m od stredu nakladača. Pohyb naklápacieho mechanizmu je max. 45° smerom nadol a 90° smerom nahor, z horizontálnej pozície. Rýchlosti pohybov teleskopu a naklápania sú nastaviteľné. Naklápací mechanizmus pláva pomocou hydrauliky smerom nahor, no naspäť sa už nespúšťa. Prídavné zariadenie ostane výške, na ktorú ju zdvihla prekážka.

Bočné rameno je vybavené hydraulickým poistným mechanizmom. Tlak poistky sa nastavuje. Prídavné zariadenie, ktoré ja namontované na bočnom ramene sa pri narazení na prekážku uvoľní smerom dozadu. Bočné rameno sa vráti na svoju pozíciu hneď ako natočíte prídavné zariadenie smerom nadol.

Pri napojení cepovej kosačky 1200 mm, bočné 180 kg závažia A49063 sú nevyhnutné na opačnej strane bočného ramena pre udržanie rovnováhy.

Nakladač musí taktiež byť vybavený prídavnou sadou na ovládanie el. funkcií prídavných zariadení.

Cepová kosačka 1200 mm s rýchlo upínacou konzolou S30 sa dá napojiť len na S30 hydraulické bočné rameno A424552. Na upínaciu dosku na nakladači sa napojiť nedá! Na druhej strane, mulčovače A36730 a A36015 sa nedajú upnúť na bočné hydraulické rameno.

  • Kosenie a mulčovanie popri ceste alebo v naklonených terénoch
  • Dosah na stranu až 2,9 m
  • Vybavený hydromotorom s vysokým prietokom
  • Rýchlo upínací systém S30

Technické údaje

Max. dosah(na stranu) Pracovná šírka Hmotnosť Produktové číslo
2900 mm 1200 mm 680 kg (incl. 180 kg side weights A49063) A37213

Mulčovač upnutý na hydraulickom ramene, zahŕňa:

Produkt Produktové číslo
Cepová kosačka 1200, S30 rýchlo-upínací systém A37505
Hydraulické bočné rameno, S30 rýchlo-upínací systém A424552
Bočné prídavné závažia, montujú sa na bočné rameno A49063

Povinná výbava

Prídavná sada na ovládanie el. funkcií prídavného A36878
zariadenia A36879

*) A36702 je univerzálna lyžica pre II. sériu 200. Rozmery a hmotnosti zodpovedajú kapacite zdvihu modelov série 200. Širšie univerzálne lyžice môže II. séria 200 použiť len ako lyžice na ľahký materiál.

Kompatibilita

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné