Rotačné brány

Rotačné brány Avant sú výborné zariadenie na vyrovnávanie povrchu pôdy pred sejbou, na rovnanie záhrad, dvorov a všade tam kde povrch potrebuje byť perfektne rovný. Rotačné brány spracovávajú len vrchnú časť pôdy, výsledkom čoho je pôda pripravená na siatie. Požadovaný príkon od nakladača je nižší ako pri rekultivátore, čo dovoľuje pracovať vyššou rýchlosťou. Pracovná hĺbka je nastaviteľná pomocou utláčacieho valca, ktorý počas prevádzky urovnáva nakyprenú pôdu. Pomocou výsevnej jednotky (voliteľné príslušenstvo) je možné v pôde vytvoriť osevné lôžko a zasiať trávu na jeden pracovný prejazd.

Rotačné brány sú najčastejšie používané na urovávanie ľahšej pôdy. Pôda zvyčajne nie je rozdrvená tak dôkladne a do takej hĺby ako pri rekultivátore.

  • Profesionálne, efektívne náradie určené na vyrovnávanie pôdy
  • Vrchná vrstva urovnaná už po jednom prejazde
  • Voliteľná výsevná jednotka – pripraví pôdu a zaseje na jeden prejazd
  • Vyžaduje si menší príkon ako rekultivátor

Technické údaje

Model 1350 1500 1700
Pracovná šírka 1220 mm 1400 mm 1550 mm
Šírka valca 1350 mm 1500 mm 1700 mm
Pracovná hĺbka 0–160 mm 0–160 mm 0–160 mm
Hmotnosť 220 kg 250 kg 280 kg
Hmotnosť s výs. jedn. 260 kg 290 kg 320 kg
Produktové číslo A21077 A21185 A21431

Voliteľná výbava

Produkt Produktové číslo
Výsevná jednotka pre model 1350 mm A21085
Výsevná jednotka pre model 1500 mm A21193
Výsevná jednotka pre model 1700 mm A415800

Kompatibilita

1350

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 635 (Stage V) 640 640 (Stage V) 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

1500

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 635 (Stage V) 640 640 (Stage V) 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

1700

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 635 (Stage V) 640 640 (Stage V) 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné