Radlica na čistenie kŕmnych chodieb

Táto radlica je špeciálne vyrobená na vyčistenie kŕmnych chodieb pred tým, ako sa tam založí nová siláž. Radlica sa pripojí priamo na silážne vidly tak, že sa do nich vidly len zasunú, čo zrýchľuje proces čistenia pretože nie je potrebné vystúpiť z nakladača Avant a ani meniť prídavné zariadenie. Radlica má na spodnej časti gumovú stierku, ktorá zaistí dobrý výsledok čistenia. UPOZORNENIE! Dostupné len spolu so silážnymi vidlami Avant.

  • Najjednoduchší spôsob ako vyčistiť kŕmne chodby
  • Pripája sa k silážnym vidlám Avant: otvorené vidly sa zasunú do radlice a zatvorením horného drapáku sa radlica uzamkne na vidly – nie je potreba, aby obsluha vystupovala z nakladača.

Technické údaje

Pre silážne vidly

Šírka Šírka rozšírenia Hmotnosť Produktové číslo
1200 mm 550 mm 50 kg A2936

Pre silážne vidly XL

Šírka Šírka rozšírenia Hmotnosť Produktové číslo
1650 mm 550 mm 75 kg A35512

Kompatibilita

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné