Podkopová lyžica 170

Podkopová lyžica 170 je kompaktné zariadenie na kopanie vyvinuté najmä pre modely Avant série 200. Hlavný zámer v konštrukcii bolo urobiť ovládanie stroja pre obsluhu čo najjednoduchšie. Podkopová lyžica 170 je malá podkopová lyžica, čo je výhoda najmä pri práci v malých a stienených priestoroch.

Pohyby ramena sú plynulé a presné, ovládanie je jednoduché aj pre neskúsenú obsluhu. Pre uľahčenie kopania je rám podkopovej lyžice tak nízky ako to len bolo možné, aby sa získala takmer neobmedzená viditeľnosť na pracovný priestor.

  • Nekomplikovaná, robustná a kompaktná podkopová lyžica
  • Jednoduchá agregácia aj odpájanie z nakladača Avant
  • Plynulé pohyby s presným rozvádzačom

Technické údaje

Max. hĺbka kopania Štandardná lyžica Hmotnosť Produktové číslo
1700 mm 250 mm (A415232) 180 kg A36848

Voliteľná výbava

Lyžica 400 mm A415230
Lyžica 750 mm A35564

Kompatibilita

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné