Opticontrol

Opticontrol umožňuje ovládať elektrické aj hydraulické funkcie prídavného zariadenia pomocou kolískových spínačov na ovládacom spínači. To si vyžaduje 6 alebo 8-funkčný joystick na nakladači.

Opticontrol urýchľuje prevádzku prídavných zariadení, ktoré majú dve alebo viac hydraulických funkcií a elektrický elektromagnetický ventil na výber týchto funkcií. Skladá sa z ovládacieho spínacieho balíka, ktorý sa montuje na páku ovládania výložníka, a z prepínača, ktorý sa montuje na prístrojovú dosku nakladača.

Keď je spínač v polohe OFF, elektrické funkcie prídavného zariadenia (napr. elektrické otáčanie rotačnej metly, elektrické čerpadlo na rozprašovanie vody zbernej metly, elektrický prepínací ventil atď.) sa ovládajú pomocou kolískových spínačov na súprave ovládacích spínačov.

Keď je spínač v polohe ON, všetky hydraulické funkcie prídavného zariadenia sa ovládajú kolískovými spínačmi na súprave ovládacích spínačov (napr. hydraulický rotátor a hydraulický valec drapáka na drevo, nezávislé ovládanie krídel obracacej lyžice a snehových radlíc, funkcie na montážnej súprave na upínanie kameňa atď.). To znamená, že obsluha môže mať ruku na joysticku a plynule a pohodlne ovládať všetky funkcie prídavného zariadenia. Ak nakladač nie je vybavený joystickom so 6/8 funkciami, pomocou spínačov na ovládacom balíku sa ovládajú len elektrické funkcie prídavného zariadenia.

Opticontrol je možné dodatočne namontovať aj na stroj, ktorý je už vybavený ovládacím spínacím balíkom.

Nakladač Produkt č.
séria 200 A36880
400-800, séria e A36878
séria R A36879
Súprava Opticontrol pre dodatočnú montáž, pre nakladače s ovládacím balíkom prídavných zariadení A437338

Kompatibilita

Model 220 225 420 423 520 523 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné