Odstredivé rozmetadlo piesku a soli

Odstredivý rozmetávač piesku alebo soli je správnou voľbou na zimnú údržbu veľkých plôch. Posypovú plochu (2 až 6 metrov) aj množstvo posypu možno nastaviť buď manuálne (štandardne) z boku sypača – alebo elektricky z miesta vodiča (voliteľná výbava). To zaručuje rýchle a efektívne rozmetanie.

  • Rýchle rozmetanie na veľkých priestoroch
  • Nastaviteľná šírka a množstvo posypu: štandardne manuálne nastavenie, voliteľne je k dispozícii elektrické nastavenie
  • Zadná montáž je možná na sérii 700-800
MOŽNOSŤ:

  • Elektrické nastavenie množstva a šírky posypu A37301
  • Nakladač musí byť vybavený balíkom spínačov ovládania prídavných zariadení (voliteľná výbava)
  • Hákové miešadlo (pre jemný piesok a soľ) 65851
  • Reťazový vibrátor/miešadlo (pre štrk a zmes štrku a soli) 66378
  • Súprava cestných svetiel (pre rozmetadlo namontované vzadu) A441253
  • Vyžaduje voliteľnú 7-pólovú zásuvku pre príves A418817 na nakladači

Technické údaje

Šírka rozhadzovania 0,8-6 m
Objem 250 l
Max. náklad 500 kg
Hmotnosť 130 kg
Produktové číslo predná montáž A21183
Produktové číslo adná montáž (séria 700) A36523

Pri sériách 700 a 800 je možná aj zadná montáž na voliteľnú prídavnú montážnu dosku A441613/A441666 alebo na hydraulický zadný zdvihák A427547/A438490. Vyžaduje si voliteľný vývod pomocnej hydrauliky v zadnej časti. Ak je namontované elektrické nastavenie množstva a šírky rozmetania, musí byť nainštalovaný aj voliteľný balík spínačov ovládania prídavných zariadení pre vzadu namontované prídavné zariadenia.

Kompatibilita

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné