Naklápací adaptér

Naklápací adaptér Avant sa montuje medzi prídavné zariadenie a upínaciu dosku na nakladači Avant. S týmto adaptérom je možné prídavné zariadenie naklápať do strán a tým umožňuje:

  • Formovať povrch zeme do rôznych tvarov s lyžicou, alebo vyrovnávacími bránami
  • Udržať vodorovnú polohu paletizačných vidiel aj pri jazde na svahu
  • Nakladanie paliet, ktoré sú položené na nerovnom teréne
  • Rovnanie povrchu zeme v nerovných podmienkach
  • Umožňuje natáčať prídavné zariadenia do strán
  • Montuje sa medzi upínaciu platňu nakldača a prídavné zariadenie
  • K dispozícii dva modely: naklápanie max. +/- 12,5° a s max. 90°/ +/- 45°

K dispozícii sú dve vyhotovenia naklápacích adaptérov:

– Adaptér s naklápacím uhlom 12,5° do oboch smerov. Určený je najmä pre lyžice, vyrovnávacie brány, paletizačné vidly a pre práce kde naklopenie náradia je nutné, avšak uhol naklopenia nemusí byť veľký.

– Adaptér s otáčaním o 90°, s naklápaním o 45° v oboch smeroch. Je to užitočná pomôcka v prípadoch kedy musí byť prídavné zariadenie otočené na to, aby sa dokončila práca. Napr. pri preprave sudov v kliešťoch, pri vŕtaní do skál, pri údržbe umelých športových plôch (prechod cez úzke chodby), atď.

Hydraulický valec na 90° adaptéry sa dá namontovať v dvoch rôznych polohách. Buď je možné natáčať zariadenie o 45° na každú stranu, alebo ho otočiť o 90° jedným smerom. Naklápacie adaptéry sú primárne určené pre zariadenia, ktoré si nevyžadujú hydraulický pohon, aj keď s použitím voliteľného predného, prídavného, hydraulického okruhu je možné ovládať aj zariadenia ako napr. kombi lyžica 4 v1, kliešte na sudy, paletizačné vidly s nastavovaním rozostupu vidiel, stroj na údržbu umelých plôch, zbíjaciu vŕtačku a pod.

Technické údaje

Max. uhol Hmotnosť Produktové číslo
+/- 12,5° 65 kg A34148
90 alebo +/- 45° 85 kg A36505

Kompatibilita

A34148

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

A36505

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné