Hydraulicky ovládaná upínacia doska

Na hydraulicky ovládanej upínacej doske sú uzamykacie čapy ovládané hydraulicky priamo z kabíny nakladača. Tým pádom môže obsluha stroja bez vystupovania agregovať alebo odpojiť akékoľvek mechanicky poháňané prídavné zariadenie, čím výrazne zrýchli svoju prácu.

Kompatibilita

Model 220 225 420 423 520 523 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné