Extra napájacia súprava 12V, séria e

Avant série e je vybavený 48V elektrickým systémom; okrem toho je k dispozícii 12V napájací zdroj, ktorý dodáva elektrickú energiu napr. štandardným 12V predným svetlám a voliteľným súpravám pracovného osvetlenia a ktorý je funkčný len vtedy, keď je elektrický systém nakladača aktivovaný spínačom zapaľovania. Pre sériu e však existujú niektoré možnosti, ktoré vyžadujú stály elektrický prúd 12V: napríklad núdzové blinkre v súprave cestných svetiel musia fungovať aj vtedy, keď je elektrický systém deaktivovaný. Na tento účel je pre sériu e ako voliteľná výbava k dispozícii prídavná 12 V napájacia súprava. Pozostáva z batérie 12V/2,9 Ah a napájacieho zdroja 12V. Napájací zdroj sa stará o bežné potreby 12V prúdu a batéria je potrebná na napájanie pri krátkodobých špičkových prúdoch (napr. pri aktivácii viacerých 12V spotrebičov súčasne) a na dodávanie konštantného prúdu do súpravy cestnej svetelnej signalizácie. Prídavná napájacia súprava je potrebná pri súprave cestnej svetelnej signalizácie A434812 a odporúča sa aj v prípade, keď je séria e vybavená prídavnými zariadeniami, ktoré sú vybavené 12V elektrickým zariadením, napr. elektrickým pohonom.

Produkt Produkt č.
Prídavná napájacia súprava 12 V A441250

Kompatibilita

Model 220 225 420 423 520 523 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné