Drapák

Drapák je zariadenie, ktoré umožňuje uchopiť a preniesť kmene stromov, konáre, drevný odpad, kamene, obrubníky a pod. na šírku ako aj na dĺžku. To uľahčuje prechádzanie cez úzke priestory a umožňuje nakladanie na vývozky alebo stohovať v akomkoľvek smere. Drapák je dostupný buď s hydraulickým rotátorom alebo len s voľným otáčaním. V prípade, že je drapák vybavený s rotátorom, tak je súčasťou výbavy aj elektroventil, ktorý ovláda rozdeľovanie oleja medzi drapák (otváranie/zatváranie) a rotátor (otáčanie). Všetko ovládanie je z miesta vodiča.

  • Univerzálne náradie na nakladanie a prepravu kmeňov, konárov, obrubníkov atď.
  • Rotátor umožňuje natočenie nákladu, tak aby sa dalo prejsť aj v tesných priestoroch, napr. v hustom lese
  • Dostupné s hydraulickým rotátorom alebo ako voľne otočná verzia

Technické údaje

Typ otáčania Roztvorenie drapáku Grabbing area Hmotnosť Produktové číslo
Voľné max. 1223 mm 0,16 m2 116 kg A37457
Rotátor max. 1223 mm 0,16 m2 136 kg A37456

Voliteľná sada na ovládanie príslušenstva sa doporučuje v prípade, že je drapák vybavený s rotátorom, (ovláda rozdeľovanie oleja medzi drapák a rotátor cez elektroventil)

Kompatibilita

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné