Aplikátor tekutého asfaltu

Aplikátor tekutého asfaltu je efektívne, ľahko ovládateľné zariade- nie na menšie opravy na cestách, chodníkoch, dvoroch a pod. Je určené na ukladanie živičnej hmoty, ktorá je špeciálne vyrobená na opravu povrchov. Toto zariadenie nepracuje s bežným asfaltom.

700 mm široký asfaltový pás sa ukladá pohybom nakladača sme- rom dopredu. Nová vrstva sa ukladá medzi kolesá nakladača. Hyd- raulicky ovládaný poklop na spodku stroja zaisťuje správne dávko- vanie množstva hmoty, ktoré je zadnou zhutňovacou platňou dostatočne utlačené. Následný prejazd ďalším zhutňovacím valcom nie je potrebný. Zariadenie sa pohybuje na plazoch vyrobených z Hardox ocele.

Jemné posýpanie pieskom kvôli zdrsneniu povrchu, je možné urobiť súčasne, pripojením sypača piesku Avant na zadnú stranu nakladača.

  • Ľahká a rýchla oprava asfaltového povrchu na cestách, chodníkoch, parkovacích miestach a pod.
  • Pracuje so špeciálnym živičným asfaltom
  • Zadná zhutňovacia doska dostatočne utlačí asfalt. Ďalší prejazd zhutňovacieho valca nie je potrebný
  • Posýpanie pieskom je možné urobiť súčasne, pripojením sypača piesku Avant na zadnú stranu nakladača

Technické údaje

Pracovná šírka 700 mm
Celková šírka 902 mm
Objem 360 l
Dĺžka 1050 mm
Výška 913 mm
Nastavit. výška utláčanej dosky 0 – 40 mm
Hmotnosť 240 kg
Produktové ćíslo A427857

Kompatibilita

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné