Adaptér bočného výsuvu

HYDRAULICKÝ ADAPTÉR BOČNÉHO POSUVU

Hydraulický adaptér bočného posuvu ponúka jednoduchý a plynulý bočný posuv prídavného zariadenia, ovládaného priamo zo sedadla obsluhy. Pevná a robustná konštrukcia je vybavená aj mohutnými vodiacimi dráhami, ktoré je možné mazať. Rýchloupínacia platňa môže byť namontovaná v troch rôznych polohách: vľavo, vpravo, alebo v strede adaptéru. Toto dáva obsluhe 3 odlišné možnosti bočného posuvu: 500 mm doprava, alebo doľava, alebo 250 mm do oboch strán.

V prípade, že nakladač Avant pracuje s hydraulicky ovládanýmprídavným zariadením, ako je napr. kombinovaná lyžica 4 v 1, mulčovač, fréza a pod., tak je nutné, aby bol nakladač vybavený voliteľným predným dvojčinným hydraulickým okruhom, pomocou ktorého je adaptér bočného posuvu ovládaný.

  • Max. zaťaženie 1000 kg
  • Jednoducho ovládateľný, plynulý posuv prídavných zariadení do strán. Ovládanie z miesta obsluhy.
  • Bočný posuv max. 500 mm doprava, alebo doľava. Alebo 250 mm v oboch smeroch v závislosti na montáži adaptéru na upínaciu platňu

Technické údaje

Šírka 1270 mm
Výška 434 mm
Dĺžka 218 mm
Hmotnosť 115 kg
Produktové číslo A37235

Adaptér bočného posunu

Adaptér bočného posunu je pevná adaptérová doska, ktorá sa montuje na spojovaciu dosku nakladača. Je vybavená dvoma rýchloupínacími konzolami, umiestnenými vedľa seba, na montáž na prípojnú dosku nakladača. Rýchloupínacie kolíky pre prídavné zariadenie sú na opačnej strane adaptéra. To znamená, že prídavné zariadenie možno na adaptér namontovať v dvoch rôznych polohách:

– s bočným posunom: prídavné zariadenie je 600 mm do strany od osi spojovacej dosky nakladača
– bez bočného posunu: prídavné zariadenie je namontované na konzolách, ktoré sú oproti spojovacej doske nakladača

  • Posunutie prídavného zariadenia o 600 mm do strany od osi
  • K dispozícii sú dva modely: 600 mm bočný posun doprava alebo doľava

Technické údaje

Adaptér bočného výsuvu 600 mm, vpravo 600 mm, vľavo
Šírka 1150 mm 1150 mm
Výška 265 mm 265 mm
Dĺžka 157 mm 157 mm
Hmotnosť 45 kg 45 kg
Produktové číslo A37097 A37166

Kompatibilita

A37097

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

A37166

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

A37235

Model 220 225 225LPG 420 423 520 523 525 LPG 528 530 630 635 640 735 745 750 755i 760i 850 860i e5 e6
Kompatibilita

Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné